"כדי למנוע פיגוע לא צריך לסלול כביש עוקף אלא להילחם בטרור"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris