"תפקידך ללמד את הילד לעבור דרך החיים האלה"
מיכל דליות
Paris