"יש היום הרבה יותר מוטיבציה ללחימה"
ינון מגל ובן כספית
Paris