"מדברים על הנורא בכשלי הביטחון מקום המדינה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris