"נמצאים בשבועיים קריטיים לישראל"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris