"מצפה שכל החלטה שאני מקבל בשטח תהיה מגובה"
ינון מגל ובן כספית
Paris