"מוודאים שלעד אחרון החיילים יש את המידע לגבי איך מצביעים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris