בן לינון: "40 שנה אתם בשלטון, נגד מי הטענות שלך?"
ינון מגל ובן כספית
Paris