"עם ישראל לא מבין מה זה מצב חירום"
אראל סג"ל
Paris