"היה צריך לעדכן את רה"מ ואת שר הביטחון"
אראל סג"ל
Paris