"כרגע אין שום קצה חוט, במשטרה מודאגים מאוד"
בן כספית ואריה אלדד
Paris