"הפער האידאולוגי בין ברביבאי לחולדאי קטן"
בן כספית ואריה אלדד
Paris