"יש לכם אפשרות להשפיע על חייכם, ואתם הולכים לקניון"
בן כספית ואריה אלדד
Paris