"הקיטורים בסלון - רק למי שמימש את זכותו"
איפה הכסף
Paris