"תפקידי לחבר את כולם - מרצ, העבודה ואנשי המחאה"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris