"מעניין לראות שהפוליטיקה המקומית חוזרת לראשי עיר ותיקים"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris