"שוחט היה נאמן למדינה וראה את תפקידו כשומר קופת המדינה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris