"מותר לקהילה לנהוג בעוצמה כדי לשמור על אופיה"
בן כספית ואריה אלדד
Paris