החרדים השתלטו על המדינה?
בן כספית ואריה אלדד
Paris