המאזין: "מי שלא מתחייב בשירות צבאי או לאומי לא יכול להצביע"
גיא פלג
Paris