"חשוב לנו להביא את הערך המוסף של הספורט"
אודי סגל ואלי כהן
Paris