"האנשים בעוטף התקשרו מהממ"דים לבקש עזרה"
אודי סגל ואלי כהן
Paris