"בחזרה הביתה הרגשתי מעין ניצחון"
אודי סגל ואלי כהן
Paris