"המצב הזה בלתי נסבל - לא יכול להימשך"
ניסים משעל וטל שלו
Paris