"אנחנו לא מחפשים התנגשות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris