"ראשי הסיעות החרדיות היו בהלם, לא פחות"
ניסים משעל וטל שלו
Paris