"האינטרס של ישראל - להשאיר את האויב רצוץ ושבור"
בן כספית ואריה אלדד
Paris