"המרצחים, גם מהחמאס וגם מהרשות, מנסים להרים ראש"
בן כספית ואריה אלדד
Paris