במותם ציוו לנו את החיים
רון קופמן ואריה אלדד
Paris