דליות: "הרגשות לגיטימיים, ההתנהגות לא"
מיכל דליות
Paris