"תפקידכם כהורים לעזור לילד להחליף את הצעקה בדיבור"
מיכל דליות
Paris