"אין מה להכין את הקרקע מראש, זה עוד לא קרה"
מיכל דליות
Paris