"מדובר בעבירות שבוצעו בצורה שיטתית"
איפה הכסף
Paris