"מחלה של בריאות הנפש היא כמו כל מחלה אחרת"
שיחות לילה
Paris