"המשימה של הבדואים היא משימה לאומית"
אודי סגל ואלי כהן
Paris