"בהרכב הממשלה המקורי - אין טיפה של אמון"
אודי סגל ואלי כהן
Paris