"אם הייתי מתחיל מהתחלה, לא יודע אם הייתי בוחר במקצוע"
הצ'יפסר
Paris