"כל סיפור וכל שיר פתאום מתארים את מה שקורה במדינה"
איריס קול
Paris