"אני שוקל ברצינות להיכנס לפוליטיקה"
הרב אפרים בן צבי
Paris