"יש פה מפקד יוזם, נחוש, שכזה אתה רוצה"
ינון מגל ובן כספית
Paris