"לא תופסת לפעמים את מידת ההשפעה של העמוד"
היחידה
Paris