"הם מפחדים הרבה פעמים להתלונן"
אודי סגל ואלי כהן
Paris