"אין מענה לאנשים שרוצים לפתוח את העסק שלהם"
אודי סגל ואלי כהן
Paris