התקררות היחסים עם ממשל ארה"ב?
רון קופמן ואריה אלדד
Paris