"היה נראה שהילדה בוכה כשהיא רואה אותו"
שיחות לילה
Paris