"השאלה הגדולה - עד כמה הסיוע שמר את חמאס בחיים"
אראל סג"ל
Paris