"לקחו לנו גול חוקי למהדרין, הפסדנו בגלל השופטים"
ספורט
Paris