"האויבים שלנו צריכים ללמוד שיש דין ויש דיין"
ניסים משעל וטל שלו
Paris