"ישראל לא יכולה להתנגש עם ארצות הברית"
ניסים משעל וטל שלו
Paris