"הלחץ הבין־לאומי הולך וגובר - המעגל מצטמצם מול עינינו"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris